"Девел Проджектс" ООД,

съгласно Лицензия N: 201221033 ,


извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл.12,т.1, 2 и 6 и в съответствие с чл.49а, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение по две професии и две специалности:


1. Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", код 522030
1.1 Специалност "Възобновяеми енергийни източници", код 5220308, трета степен на професионална квалификация


2. Професия "Монтъор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040
2.1 Специалност "Възобновяеми енергийни източници", код 5220408, втора степен на професионална квалификация


WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013